Dokument EU 12101/13

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Přepracované znění)
/kód dokumentu 12101/13, COM(2013) 471 final, 2013/0221 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12101/13 dne 11.07.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23.01.2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)