Dokument EU 12075/10

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí členskými státy
/kód dokumentu 12075/10, KOM(2010) 364 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dopravy, bezpečnostní norma, přeprava nebezpečného nákladu, přibližování legislativy, silniční doprava, zprávaISP (příhlásit)