Dokument EU 12039/17

Návrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2017/... ze dne 27. května 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním plnění dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění
/kód dokumentu 12039/17, COM(2017) 499 final, 2017/0229 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12039/17 dne 11.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)