Dokument EU 12026/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Pátá zpráva o pokroku rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci
/kód dokumentu 12026/17, COM(2017) 471 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12026/17 dne 25.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)