Dokument EU 11975/10

Zpráva Komise o používání nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v průběhu roku 2009
/kód dokumentu 11975/10, KOM(2010) 351 v konečném znění/



Deskriptory EUROVOCu:dodání dokumentu, dokument, Evropský parlament, komise ES, Rada Evropské unie, zpráva, zpřístupňování informací



ISP (příhlásit)