Dokument EU 11961/10

Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky
/kód dokumentu 11961/10, KOM(2010) 348 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:domácí trh, elektronický obchod, jednotný trh, ochrana spotřebitele, právo Evropské unie, přibližování legislativy, řízení obchodu, smlouvaISP (příhlásit)