Dokument EU 11953/10

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi
/kód dokumentu 11953/10, KOM(2010) 344 v konečném znění, 2010/0197 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:dvoustranná dohoda, investiční politika, konkurenceschopnost, obchodní omezení, společná obchodní politika, třetí země, zahraniční investiceISP (příhlásit)