Dokument EU 11916/10

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
/kód dokumentu 11916/10, KOM(2010) 358 v konečném znění, 2010/0192 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:cizí státní občan, ostrovy Mariany, Schengenská dohoda, Taiwan, vízová politika, vnější hranice Evropské unie, vstup cizincůISP (příhlásit)