Dokument EU 11901/10

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dohled nad obchodním a distribučním trhem - "Na cestě k efektivnějšímu a spravedlivějšímu vnitřnímu obchodnímu a distribučnímu trhu do roku 2020"
/kód dokumentu 11901/10, KOM(2010) 355 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:distribuce, domácí trh, maloobchod, zpráva o činnostiISP (příhlásit)