Dokument EU 11807/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Lepší koordinace hospodářské politiky pro stabilitu, růst a nová pracovní místa - Nástroje pro silnější správu ekonomických záležitostí EU
/kód dokumentu 11807/10, KOM(2010) 367 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:eurozóna, hospodářská recese, hospodářský růst, koordinace politik v Evropské měnové unii, makroekonomie, Pakt o stabilitě a růstu, politika zaměstnanosti, rozpočtový schodek, státní dluhISP (příhlásit)