Dokument EU 11805/10

Návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie
/kód dokumentu 11805/10, KOM(2010) 350 v konečném znění, 2010/0198 (CNS)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, duševní vlastnictví, evropský patent, Evropský patentový úřad, patent, překlad, průmyslové vlastnictvíISP (příhlásit)