Dokument EU 11795/10

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o účincích směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES na hospodářský cyklus
/kód dokumentu 11795/10, KOM(2010) 327 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:finanční nástroj, investiční společnost, kontrola managementu, poskytování služeb, solventnost, svoboda usazování, úvěrová instituce, záruka úvěru, zprávaISP (příhlásit)