Dokument EU 11711/10

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v Evropské unii
/kód dokumentu 11711/10, KOM(2010) 356 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:komunikační systém, mobilní telefon, přenosová síť, regulace telekomunikací, telekomunikace, zprávaISP (příhlásit)