Dokument EU 11682/10

Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Evropsko-středomořské dohody v oblasti letectví mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
/kód dokumentu 11682/10, KOM(2010) 332 v konečném znění, 2010/0180 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dopravy, Evropsko-středomořské partnerství, Jordánsko, letecká doprava, letecká kontrola, letecký provoz, ratifikace dohody, smlouva s ES, soutěžní politika, vzdušná bezpečnostISP (příhlásit)