Dokument EU 11677/10

Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním uplatňování Evropsko-středomořské dohody v oblasti letectví uzavřené mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
/kód dokumentu 11677/10, KOM(2010) 303 v konečném znění, 2010/0164 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dopravy, Jordánsko, letecká doprava, letecká kontrola, letecký provoz, podpis dohody, smlouva s ES, soutěžní politika, vzdušná bezpečnostISP (příhlásit)