Dokument EU 11647/10

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Výroční zpráva za rok 2010 o politikách rozvoje a vnější pomoci Evropské unie a o jejich provádění v roce 2009
/kód dokumentu 11647/10, KOM(2010) 335 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:hodnocení pomocí, politika pomoci, politika spolupráce, rozvojová pomoc, rozvojové země, zpráva o činnostiISP (příhlásit)