Dokument EU 11641/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
/kód dokumentu 11641/10, KOM(2010) 322 v konečném znění, 2010/0173 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:Evropsko-středomořské partnerství, Jordánsko, obchodní dohoda, obchodní smlouva ES, protokol o dohodě, ratifikace dohody, řešení sporů, smlouva o přidružení k ESISP (příhlásit)