Dokument EU 11638/10

Návrh rozhodnutí Rady o schválení podpisu dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
/kód dokumentu 11638/10, KOM(2010) 321 v konečném znění, 2010/0172 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:Jordánsko, obchodní smlouva ES, podpis dohody, protokol o dohodě, řešení sporů, smlouva o přidružení k ESISP (příhlásit)