Dokument EU 11627/10

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o pokroku dosaženém v opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury
/kód dokumentu 11627/10, KOM(2010) 330 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dodávky, elektrárna, elektrická energie, energetická rozvodná síť, investice, zásobování energiíISP (příhlásit)