Dokument EU 11582/10

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu
/kód dokumentu 11582/10, KOM(2010) 331 v konečném znění, 2010/0179 (CNS)/Deskriptory EUROVOCu:daň z přidané hodnoty, daň ze spotřeby, daňová úleva, daňový základ, distribuce, harmonizace daní, osvobození od daní, poskytování služeb, roznáška, stanovisko ESCISP (příhlásit)