Dokument EU 11271/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [RescUE]
/kód dokumentu 11271/19, COM(2019) 337 final/ISP (příhlásit)