Dokument EU 11228/19

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)
/kód dokumentu 11228/19, COM(2019) 331 final/ISP (příhlásit)