Dokument EU 11094/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2018
/kód dokumentu 11094/19, COM(2019) 289 final/ISP (příhlásit)