Dokument EU 11049/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení akčního plánu proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi mezi EU a regionem jihovýchodní Evropy pro období 2015–2019
/kód dokumentu 11049/19, COM(2019) 293 final/ISP (příhlásit)