Dokument EU 10865/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU
/kód dokumentu 10865/10, KOM(2010) 311 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dopravy, bezpečnostní norma, civilní letectví, financování, ionizující záření, komitologie, letecká doprava, lidská práva, mezinárodní vztahy, ochrana dat, příprava při zaměstnání, skener, sladění norem, vzdušná bezpečnost, zdravotní péčeISP (příhlásit)