Dokument EU 10825/10

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Zpráva o uplatňování doporučení Komise 2009/384/ES o politice odměňování v odvětví finančních služeb ze strany členských států EU doporučení z roku 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb
/kód dokumentu 10825/10, KOM(2010) 286 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:finanční trh, hospodářská recese, kultura řízení podniku, odměňování za práci, podnikové vedení, zprávaISP (příhlásit)