Dokument EU 10822/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Regulace finančních služeb v zájmu udržitelného růstu
/kód dokumentu 10822/10, KOM(2010) 301 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:finanční instituce, finanční politika, hospodářská recese, měnová krize, ochrana spotřebitele, stabilizace hospodářstvíISP (příhlásit)