Dokument EU 10820/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011
/kód dokumentu 10820/17, COM(2017) 352 final, 2017/0145 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 10820/17 dne 26. 7. 2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 69. schůzi dne 21. 9. 2017 svým usnesením č. 410 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)