Dokument EU 10820/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
/kód dokumentu 10820/10, KOM(2010) 264 v konečném znění, 2010/0142 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:daň z pohonných hmot, letecká doprava, letecký benzín, Peru, ratifikace dohody, smlouva s ES, svoboda usazováníISP (příhlásit)