Dokument EU 10816/10

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
/kód dokumentu 10816/10, KOM(2010) 263 v konečném znění, 2010/0141 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:daň z pohonných hmot, letecká doprava, letecký benzín, Peru, podpis dohody, smlouva s ES, svoboda usazováníISP (příhlásit)