Dokument EU 10610/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu trhů podle předpisového rámce EU (třetí zpráva) - Další kroky směrem ke konsolidaci vnitřního trhu pro elektronické komunikace
/kód dokumentu 10610/10, KOM(2010) 271 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:elektronická pošta, informační společnost, jednotný trh, přenosová síť, regulace telekomunikací, zprávaISP (příhlásit)