Dokument EU 10578/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií
/kód dokumentu 10578/10, KOM(2010) 270 v konečném znění, 2010/0146 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:Austrálie, komunitární certifikace, lék, označení kvality, princip vzájemného uznávání, ratifikace dohody, revize dohody, smlouva s ES, značka kvality ESISP (příhlásit)