Dokument EU 10251/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu - Vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii
/kód dokumentu 10251/19, COM(2019) 285 final/ISP (příhlásit)