Dokument EU 10148/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
/kód dokumentu 10148/18, COM(2018) 460 final, 2018/0243 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 10148/18 dne 22.06.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 15. schůzi dne 5.09.2018 svým usnesením č. 129 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)