Dokument EU 10034/20

Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: výroční zpráva za rok 2019
/kód dokumentu 10034/20, JOIN(2020) 13 final/ISP (příhlásit)