Dokument EU 10032/20

Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Macao: výroční zpráva za rok 2019
/kód dokumentu 10032/20, JOIN(2020) 12 final/ISP (příhlásit)