Dokument EU 10006/14

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření dohody a protokolu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s Liberijskou republikou
/kód dokumentu 10006/14, COM(2014) 264 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 10006/14 dne 20. 5. 2014.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 13. schůzi dne 29. 5. 2014 svým usnesením č. 74 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)