Karel Anděl

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1929

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ANDĚL Karel

XIII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. kult. - rozp. - socialisač. - soc. pol. - stát. zříz. - ústav. práv. - zahran. a živnost.

Návrhy:

o poskytnutí státní pomoci požárem postiženým obyvatelům v Třešti, t. 693.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

na změnu, resp. doplnění zák. z 5. II. 1907, ř. z. č. 26, jenž týče se změn doplňků řádu živnostenského, t. 4039.

197, 9. III. 1923; 2495. VI.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se volebního práva do živnostenských komor.

28, 1. XII. 1920; 814. II.

2 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se snížení daně z uhlí a urychlení likvidace válečného obilního ústavu.

175, 29. XI. 1922; 1386, 1391. VI.

2 resol. k osnově státního rozpočtu pro r. 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se splácení a úroků z dlužných daní.

236, 30. XI. 1923; 1155. VIII.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1585 (náhrada předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven N. S.).

63, 11. III. 1921; 2562. II.

živn. výb. zpr. t. 2506 (doplnění zákonných článků o celní sazbě).

83, 5. VIII. 1921; 1079. III.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191); obírá se prosincovými událostmi.

41, 13. I. 1921; 1629. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1067. IV.

o zákazu podává ní alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2124. IV.

o fin. zák. pro. r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 939. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 329. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

369, 2. X. 1925; 999. XI.

Interpelace:

o dalším rušení berních úřadů, t. 5066/III.

331, 18. III. 1925; 1333. X.ISP (příhlásit)