Jan Zverec

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZVEREC Jan

XVII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - inic. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - rozp. - vyšetřov. - zásob. - zeměd. a živnost.

Vzdal se posl. mandátu 15. XI. 1922.

171, 22. XI. 1922; 773. VI.

Za něho nastoupil Skotek Josef.

Žádost ve věcech imunity:

ministerstva s plnou mocí pro správu Slovenska o souhlas k administrativně-policejnímu stíhání pro přestupek podle § 103 uh. přest. zák. (§ 150 zák. čl. VII z roku 1888)

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 3705; zprav. dr. Markovič;

vydán: 150, 21. VI. 1922; 1186. V.ISP (příhlásit)