Josef Vrabec

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VRABEC Josef

XXI. voleb. kraj

L LS ND (hosp.)

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - soc. pol. - vyšetřov. a zeměd.

Vystoupil z klubu LS. 159, 24. X. 1922; 5. VI.

Volební soud odmítá návrh výkon. výb. slov. str. ľudové na zbavení mandátu.

219, 30. X. 1923; 3. VIII.

Stal se hospitantem klubu ND. 2250, 26. III. 1924; 151. IX.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4552), týkající se vydání zákona o úpravě nájemných poměrů na půdě.

264, 16. IV. 1924; 703. IX.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. dr. Labaje (t. 630) ohledně námestovské vraždy.

33, 15. XII. 1920; 1366. II.

o událostech v Krompaších na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2603. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1230. IV.

o zákonu o vystěhovalectví (zpr. t. 3389).

127, 26. I. 1922; 2600. IV.

Interpelace:

.

o pronásledování Slováků v Maďarsku,

t. 673. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1229. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

o hromadném vystěhovalectví Slováků do Ameriky,

t. 674. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1631. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

v záležitosti porušení tiskové svobody,

t. 1882. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2155. 68, 31. V. 1921; 139. III.

ve věci mezd a uzavření kolektiv. smlouvy pro dělníky pracující pod správami v Báňské Bystřici, Žarnovici atd.,

t. 3740/III. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3807/X. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

v záležit. propouštění slovenských železničních zřízenců a přijímání exponovaných a o služebních poměrech,

t. 3780/III. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3953/XI. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o urychleném zřízení filiálky Hypoteční banky v Praze pro Slovensko,

t. 4076/IV. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4243/XXI. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (přečin podle §§ 1, 3, č. 2 a § 9, č. 6 zák. čl. z r. 1914, jehož se dopustil proti Frant. Michaliskovi)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4851; zprav. J. Konečný;

nevydán 335, 20. III. 1925; 1474. X.ISP (příhlásit)