Josef Teska

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TESKA Josef

IX. voleb. kraj

ČSD K Kn

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - Stál. - ústav. práv. - zásob. a zeměd.

Stal se členem klubu K 11. I. 1922.

119, 12. I. 1922; 2012. VI.

Přestal býti členem strany K a stal se členem strany Kn

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

na zveřejnění schůzí Stálého výb. podle § 54 ústav. listiny, t. 572.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na změnu a doplnění zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 4457.

248, 18. III. 1924; 101. IX.

na vydání zákona, kterým se zakazuje libovolné zastavování a omezování provozu podniků a propouštění zaměstnanců, t. 4963.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

na úpravu podpor nezaměstnaných, t. 4964.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

na vydám zákona o placené dělnické dovolené, domech odpočinku a o dnech prázdně, t. 5111.

336, 21. III. 1925; 1480. X.

na náhradu škody ze státních prostředků způsobené krupobitím a lijavcem rolníkům a domkářům v okolí obce Soběšic v okrese sušickém, t. 5231.

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

11 pozměňov. a 9 event. návrhů k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k §§ 1-6.

202, 19. IV. 1923; 163-6. VII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4671) k §§ 1 a 2 a na vsunutí nového § 3.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4672) k čl. I.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

12 pozměňov., 2 doplňov. a 4 event. návrhy k osnově zákona o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 5118) k §§ 1, 2, 4-12.

336, 21. III. 1925; 1523-6. X.

43 pozměňov., 8 doplňov. a 6 event. návrhů k osnově zákona o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 225-232. XI.

na zřízení 24člen. výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

Resoluce:

4 resol. k osnově zák. o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174), týkající se zaopatření t. zv. osob přestárlých, nejrychlejšího provedení sociálního pojištění zaměstnanců i osob samostatně hospodařících, stanovení daněprostého existenčního minima, zrušení daní a cel a odpisu daně z příjmu dělníkům.

345, 4. VI. 1925; 232-3. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

16, 4. XI. 1920; 85. II.

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zaměstnavatelů zákona o závodních výborech).

122, 19. I. 1922; 2211. IV.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2317. VI.

o zák. na ochranu nájemníků, mimoř. opatření bytové péče a odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 121. VII.

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru k této akci (zpr. t. 4671 a 4672).

272, 12. VI. 1924; 881. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 718. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 207. XI.

o nemoc. pojištění veřejných zaměstnanců (zpr. t. 5364).

378, 15. X. 1925; 1574. XI.

Interpelace:

naléhavá, o událostech v prosincových komunistických bouřích,

t. 1056. 32, 14. XII. 1920; 1279. II.

naléhavá, o vyplácení podpor v nezaměstnanosti dělnictvu stavebního odvětví, které stavební podnikatelé vyloučili z práce,

t. 1668. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 3159/IX. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

naléhavá, o svévolném a nezákonném rozpuštění "Ústředního Svazu obuvníků v republice Československé,

t. 4143. 211, 12. V. 1923; 386. VII.

odpov. t. 5209/VI. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

naléhavá, o snižování a odpírání podpor v nezaměstnanosti,

t. 4198. 217, 28. VI. 1923; 605. VII.

odpov. t. 4251/III. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

naléhavá, o podpoře nezaměstnaného dělnictva stavebního,

t. 4455. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4612/XIII. 269, 5. VI. 1924; 818. IX.

naléhavá, o zavedení t. zv. gentského systému v podporách nezaměstnaných,

t. 4456. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4612/XII. 269, 5. VI. 1924; 818. IX.

naléhavá, že se stále soustavně porušuje 8hodinná doba pracovní v textilním průmyslu a nebyla zodpověděna první interpelace poslaneckého klubu komunistického v této věci,

t. 4642. 269, 5. VI. 1924; 837. IX.

odpov. t. 5042/X. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

naléhavá, o snížení podpor nezaměstnaných,

t. 4780. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 4844/III. 294, 30. X. 1924; 7. X.

naléhavá, o protizákonném a podvodném řádění fürstenberské kliky na Křivoklátsku a o podezřelém mlčení státních úřadů,

t. 4889. 294, 30. X. 1924; 30. X.

naléhavá, o ostravské stávce,

t. 5131. 343, 22. V. 1925; 131. XI.

naléhavá, o situaci v československém hornictví,

t. 5299. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

o hromadném zatýkání účastníků generální stávky,

t. 1102. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

odpov. t. 2421. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

o konfiskační praxi,

t. 1875. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2109. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o vypovídání občanů z obvodů pol. správ,

t. 1974. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2983. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o složení okresní správní komise v Prachaticích,

t. 3351/IV. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o konfiskační praxi v Českých Budějovicích,

t. 3740/I. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3800/IV. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

o soustavném konfiskování časopisu "Jihočeský Dělník" v Čes. Budějovicích,

t. 3862/XVIII. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 3975/XIII. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o zabavení časopisu "Rudý Odborář",

t. 4226/VII. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4333/IX. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

Dotazy:

ohledně A. Kouši a jiných osob odsouzených rak. soudy pro účast na demonstracích (r. 1905) za všeobecné právo hlasovací.

17, 5. XI. 1920; 172. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o zadržování domovského listu a odpírání podpory v nezaměstnanosti dělníku Janu Ratajov ze Záhorčic u Volyně.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o průtahu trestního řízení proti dr. Miloši Libichovi, bývalému tajemníku obce Kopist u Mostu.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 1, § 3, odst. 2, č. 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 23. září 1923 v Malackách)

248, 18. III. 1924; 101. IX.

zpr. t. 4570; zprav. J. Konečný;

nevydán 271, 6. VI. 1924; 856-7. IX.

stížnost pro urážku učiněnou ve 127. schůzi J. Johanisem a Al. Křížem.

128, 27. I. 1922; 2714. IV.

Volán k pořádku:

32, 14. XII. 1920; 1300. II.

284, 11. IX. 1924; 1340. IX.ISP (příhlásit)