Josef Skalák

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SKALÁK Josef

VI. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - socialisač. - ústav. práv. - Stál. a zahran.

Návrhy:

na vydání zákona o soustavě závodních rad, t. 1817.

66, 31. III. 1921; 8. III.

na vyslovení nedůvěry vládě, t. 2634.

81, 4. VIII. 1921; 1005. III.

na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech, t. 3654.

146, 14. VI. 1922; 816. V.

obnoven t. 4028/IV.

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

2 pozměňov. návrhy k státnímu rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329) ke kapit. XIII. a XIIIA.

370, 5. X. 1925; 1207. XI.

na změnu denního pořadu 258. schůze posl. sněmovny (zařazení programového prohlášení nově zvolených poslanců z Podkarpatské Rusi jako první bod denního pořadu).

257, 7. IV. 1924; 324. IX.

Resoluce:

4 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329), týkající se odepsání daně z příjmu dělníkům, zrušení daně z obratu z poživatin a předmětů všeobecné potřeby, zrušení dovozních cel na poživatiny, jichž potřebuje pracující lid k výživě a zrušení daně z uhlí.

371, 6. X. 1925; 1307. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

3, 2. VI. 1920; 35. I.

o vlád. prohlášení min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1279. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

96, 22. XI. 1921; 790. IV.

o změně fin. zák. ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2366. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze 23. V. 1922.

142, 30. V. 1922; 622. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 a o naléh. interp. t. 3809 a 3811.

160, 25. X. 1922; 65. VI.

o obchodní úmluvě mezi R. Č. a Francií ze 17. VIII. 1923 (zpr. t. 4344).

242, 13. XII. 1923; 1479. VIII.

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů", o povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů a o vkladních knížkách (zpr. t. 4829, 4830 a 4837).

290, 23. IX. 1924; 1904. IX.

o zákonu o poplatcích před rozhodčím soudem plodinové bursy v Bratislavě (zpr. t. 5016), v níž kritisuje současné místní poměry, zvláště drahotu.

320, 29. I. 1925; 1076. X.

o cedulové bance (zpr. t. 5130).

339, 1. IV. 1925; 36. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

368, 1. X. 1925; 912. XI.

Interpelace:

naléhavá, o plánovitém pronásledování dělnického hnutí v Československu,

t. 2495. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

naléhavá, o protizákonných poměrech v samosprávě a že se nevypisují volby do Národního shromáždění v Podkarpatské Rusi,

t. 3568. 141, 29. V. 1922; 511. V.

naléhavá, o správních poměrech a o volbách v Podkarpatské Rusi,

t. 4545. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

odpov. t. 4548. 258, 8. IV. 1924; 399. IX.

že se nezodpovídají interpelace komunistických poslanců,

t. 4608. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

o opatřeních vlády proti rostoucí drahotě,

t. 5043. 321, 29. I. 1925; 1089. X.

zodpověděna prohlášením náměstka předsedy vlády min. J. Stříbrného.

322, 11. II. 1925; 1098. X.

naléhavá, o konfiskaci českého i německého znění letáku "Časopis závodních buněk a dělničtí korespondenti",

t. 5110. 336, 21. III. 1925; 1550. X.

odpov. t. 5134/VIII. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

naléhavá, o konfiskaci brožury B. R. Švarcové "Slovensko, oběť česko-kapitalistické kolonisace",

t. 5244. 353, 8. VII. 1925; 423. XI.

ohledně návratu ruských zajatců z území republ. Českoslov. do sovětového Ruska

t. 169. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

o přepadení a ztýrání Al. Muny a ohrožování jeho osobní svobody částí legionářů 6. leg. pluku v Olomouci,

t. 361. 14, 26. X. 1920; 23. II.

o zakročování pražské policie při veřejných projevech,

t. 606. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1143. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o jednání orgánů ozbrojené moci na Kladensku,

t. 1101. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

odpov. t. 2322. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o nelidském ztrýznění třináctiletého chlapce četnickým závodčím Frant. Károu v obci Žilině, okres Nové Strašecí,

t. 1672. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

odpov. t. 2057. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o vypovězení Waltera Stöckera, člena říš. sněmu německého, z území republ. Československé,

t. 1887. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2117. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o Petljurovské diplomatické missi v Českoslov. republ.,

t. 2617. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

odpov. t. 3027. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o konfiskaci spisku "Jak se odrakoušťujeme", jejž napsal dr. František Joklík vydaného nakladatelstvím Hejda a Tuček v Praze,

t. 3190/V. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

odpov. t. 3340/IV. 130, 28. III. 1922; 11. V.

v záležitosti rozmluvy presidenta republiky s redaktorem maďarského listu Jövö,

t. 3442/VII. 139, 23. V. 1922; 415. V.

o konfisk. praxi na Kladně,

t. 3690/XVI. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3790/VI. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o rozpuštění Dělnické Tělocvičné Jednoty ve Vonoklasech,

t. 3995/VII. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4082/XVI. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

o konfiskaci časopisu "Svoboda" na Kladně,

t. 3995/XX. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4065/X. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

stran konfiskace časopisu "Komunismus" č. 2, roč. II.,

t. 4041/XV. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4097/XII. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o konfiskaci letáčku vydaného tiskárnou "Svoboda" na Kladně,

t. 4076/I. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4134/VIII. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o konfiskační praxi na Kladně,

t. 4152/VIII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/I. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4178/XV. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4243/XXIX. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o konfiskacích časopisu "Svoboda" na Kladně a čas. "Podřipsko",

t. 4178/XVIII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4243/XXIV. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o opětovných konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4226/V. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4333/XII. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o zdražování cukru,

t. 4256/I. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4550/I. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4261/I. 227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

odpov. t. 4395/XXI. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o neustálém poškozování dělnického tisku censurou,

t. 4322/I. 242, 13. XII. 1923; 1500. VIII.

odpov. t. 4395/VII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o konfiskaci revue "Komunismus",

t. 4385/IX. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4431/VI. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o konfiskaci časopis "Rudé Právo" v Praze,

t. 4394/V. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4442/XVII. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o konfiskaci ústřed. deníku komunistické strany "Rudého Práva" v Praze,

t. 4462/V. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4607/I. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o nových neustálých konfiskacích "Rudého Práva" v Praze,

t. 4525/I. 261, 14. IV. 1924; 509. IX.

odpov. t. 4607/IX. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o nových konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4525/III. 261, 14. IV. 1924; 509. IX.

odpov. t. 4607/X. 2265, 27. V. 1924; 739. IX.

o konfiskaci divadelní hry "Otroci" (Vojáci a nevěstky),

t. 4525/IV. 261, 14. IV. 1924; 509. IX.

odpov. t. 4796/XV. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o ustavičných konfiskacích dělnického tisku,

t. 4551/V. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

odpov. t. 4794/XXI. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o ustavičně se opakujících konfiskacích "Rudého Práva" v Praze,

t. 4781/I. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4808/XII. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

o konfiskaci ústř. deníku komun. strany "Rudé Právo" v Praze,

t. 4781/VIII. 281, 4. XI. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 4808/XI. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

o nových konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4841/I. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5035/XIX. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

o odhaleních Savinkových před moskevským soudem,

t. 4857/V. 294, 30. X. 1924; 8. X.

o konfiskaci "Rudého Práva", ústřed. deníku komunist. strany v Praze,

t. 4885/I. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 4974/XVIII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o konfiskaci překladu anglické brožury R. G. Ingersolla "O bibli, bájích a zázracích",

t. 4952/X. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 4974/XIX. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o nových zbytečných konfiskacích "Rudého Práva" v Praze,

t. 5148/I. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5209/XVIII. 361, 18. IX. 1925; 564. XI.

Dotazy:

že obyvatelům obce Stará Simera v Podkarpatské Rusi odpírá se právo užívati státních pozemků,

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o zabrání pozemků obyvatelstva obce Stará Simera v Podkarpatské Rusi čsl. státní lesní správou.

145, 13. VI. 1922; 774. V.

o náhradě škody příslušníkům Československé republiky internovaným za války ve Francii.

199, 10. IV. 1923; 16. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

k předsedovi poslanecké sněmovny, co hodlá učiniti proti tomu, že vláda nezodpovídá naléhavé interpelace členů klubu komunistické strany ve stanovené lhůtě.

269, 5. VI. 1924; 819. IX.

odpov. předs. sněm. 269, 5. VI. 1924; 819. IX.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Táboře (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

307, 27. XI. 1924; 779. X.

zpr. t. 5073; zprav. J. Mach;

355, 9. VII. 1925; 470. XI.

nevydán 356, 9. VII. 1925; 481. XI.

Volán k pořádku:

32, 14. XII. 1920; 1300. II.

72, 14. VII. 1921; 467. III.

124, 24. I. 1922; 2390. IV.

128, 27. I. 1922; 2669, 2670. IV.

138, 6. IV. 1922; 311. V.

194, 6. III. 1923; 2361, 2362, 2433, 2434. VI.

217, 28. VI. 1923; 603. VII.

264, 16. IV. 1924; 668. IX.

339, 1. IV. 1925; 41. XI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na dobu 5 schůzí. 128, 27. I. 1922; 2674. IV.ISP (příhlásit)