Jaroslav Rychtera

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RYCHTERA Jaroslav

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - Stál. - ústav. práv. - vyšetřov. a zahran.

Vystoupil z klubu A 30. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Zbaven posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 25. IV. 1925.

342, 22. V. 1925; 107. XI.

Za něho nastoupil Bobek Bedřich, dr.

Resoluce:

k osnově zák. o organisaci kanceláře poslanecké sněm. a senátu (zpr. t. 3348) na změnu resoluce 1.

120, 13. I. 1922; 5089. IV.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1143. X.

o změně ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (zpr. t. 5057).

332, 18. III. 1925; 1351. X.

Interpelace:

ve věci prodejních záznamů surového cukru na pražské cukerní burse,

t. 3862/XVI. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4082/VII. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

Dotazy:

o výnosu presidia ministerstva vnitra, kterým se nařizuje četnictvu, aby slídilo po stoupencích čsl. strany agrární a po odběratelích časop. "Napravo".

339, 1. IV. 1925; 19. XI.ISP (příhlásit)