Eliška Purkyňová

Narozena: v roce 1868
Zemřela: v roce 1933

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PURKYŇOVÁ Eliška

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. inic. - kult. - rozp. - soc. pol. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na odstranění ustanovení, která brání ženám ve veřejné službě uzavříti sňatek a zůstati ve službě (zrušení ženského celibátu), t. 225.

11, 8. VII. 1920; 374. I.

na změnu §§ 32 a 33 zákona o zamezování a potlačování nemocí sdělných ze dne 14. IV. 1913, č. 67 ř. z., t. 418.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na změnu zákona ze dne 5. VI. 1912, č. 130 ř. z., o vojenském trestním řádu soudním, t. 451.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na změnu zákona z 1. VIII. 1895, č. 113 ř. z. (civilního soudn. řádu), t. 754.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na doplnění zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obřadnostech manželské smlouvy a rozluce manželství, t. 2555.

74, 19. VII. 1921; 576. III.

obnoven t. 4028/I.

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

na vydání zákona, jímž se upravují nároky rozloučených manželek na zaopatřovací požitky, t. 2632.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

obnoven t. 4028/II.

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

na rozšíření povinnosti návštěvy školní o tři roky a na zřízení pokračovacích škol, jako integrující součásti škol obecných a občanských, t. 3371.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 3748 (úprava pensí lékařů obvodních a obecních a jich pozůstalých).

156, 26. VI. 1922; 1449. V.

zdrav. výb. zpr. t. 5278 (zřízení, působnost a organisace Státního zdravotního ústavu R. Č.

360, 15. VII. 1925; 536, 547. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 658. II.

o ratifikaci mezinárodní smlouvy ujednané na konferenci práce ve Washingtoně r. 1919 (zpr. t. 1292).

50, 3. II. 1921; 2060. II.

o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských (zpr. t. 2097).

69, 24. VI. 1921; 207. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1203. IV.

o úpravě péče o invalidy ze světové války ze stavu mužstva a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (zpr. t. 3297).

117, 21. XII. 1921; 1913. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2468. IV.

o zákonu o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726).

154, 24. VI. 1922; 1330. V.

o dalším vybírání zdravotní přirážky a o fondu pro podporu veřejných nemocnic v R. Č. (zpr. t. 4321).

242, 13. XII. 1923; 1445. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 704. X.

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 708. XI.

Dotazy:

o členství žen v politických spolcích.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

o přípravách k vydání zákona o ochraně přírodních památek.

48, 27. I. 1921; 1833. II.

64, 15. III. 1921; 2665. II.

ve příčině zaměstnanců ženských ve státní administrativě.

88, 20. X. 1921; 125. IV.ISP (příhlásit)