JUDr. Ludevít Medvecký

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MEDVECKÝ Ludevít, dr.

XVIII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - práv. - rozp. - Stál. - úsp. kom. - ústav. a ústav.-práv.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 2446 (dohled k obcím na Slovensku).

70, 30. VI. 1921; 293. III.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3347 (plodinová bursa v Bratislavě a zákaz termínových obchodů s obilím na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

122, 19. I. 1922; 2185. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3383 (obmezení působnosti porot v Podkarp. Rusi).

125, 25. I. 1922; 2527. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3400 (zřízení hlavního finančního ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě).

128, 27. I. 1922; 2673. IV.

ústav. práv. a rozp. výb. zpr. t. 3406 (mimořádná župní přirážka na Slovensku).

128, 27. I. 1922; 2697. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3715 (rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarp. Rus).

151, 22. VI. 1922; 1226, 1230. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3735 (prozatímní úprava zřízení obcí na Slovensku).

156, 26. VI. 1922; 1463, 1470. V.

rozp. a ústav. práv. výb. zpr. t. 3749

(úprava poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a Podkarp. Rusi).

156, 26. VI. 1922; 1471, 1474. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3908 (zavedení metrické soustavy na Slovensku a Podkarpatské Rusi při označování pozemkové plochy).

178, 12. XII. 1922; 1571. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3937 (změna některých ustanovení o poručenství a opatrovnictví).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1949. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4021 (zákon na ochranu republiky).

194, 6. III. 1923; 2361, 2415. VI.

podrobný referát o osnově zákona na ochranu republiky.

194, 6. III. 1923; 2417, 2429. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4019 (zrušení zákona o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny).

195, 8. III. 1923; 2460. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4204 (zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění).

217, 28. VI. 1923; 564, 570. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4155 (zákon o označování původu zboží).

225, 13. XI. 1923; 232, 236. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4272 (prodloužení zákona o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi).

225, 13. XI. 1923; 240. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4298 (trestní pojednávání proti nepřítomným osobám).

238, 10. XII. 1923; 1260. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4303 (rozšíření úřední působnosti veřejných notářů na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

238, 10. XII. 1923; 1263. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4339 (výkup místní dráhy v údolí Borže).

242, 13. XII. 1923; 1468, 1471. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4377 (stanovení hranice příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

245, 19. XII. 1923; 1638, 1653. VIII.

ústav. práv. zpr. t. 4569 (změna příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem).

261, 14. IV. 1924; 510. IX.

doslov 263, 15. IV. 1924; 609. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4640 (změna zákona o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění).

269, 5. VI. 1924; 826, 831. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4913 (ustanovení doby nové organisace řádných soudů a zmocnění vlády, aby nařízením určila sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podk. Rusi).

297, 11. XI. 1924; 192, 205. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4935 (podřízení těžby živic obecnému zákonu hornímu).

311, 10. XII. 1924; 837. X.

rozp. výb. zpr. t. 5016 (zákon o poplatcích v. pokračování před rozhodčím soudem plodinové bursy v Bratislavě).

320, 29. I. 1925; 1075, 1079. X.

rozp. výb. zpr. t. 5130 (cedulová banka).

339, 1. IV. 1925; 20. XI.

doslov. 341, 2. IV. 1925; 65. XI.

rozp. výb. zpr. t. 5262 (úprava poměrů vzniklých z usídlení osadníků na základě poměru námezdného na nemovitém majetku na Slovensku a Podk. Rusi).

355, 9. VII. 1925; 466. XI.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. dr. Jurigy (t. 789) o nepořádcích v Ústřed. družstvu v Bratislavě.

54, 14. II. 1921; 2206. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 747. IV.

o stát. rozpočtu na r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 388. VIII.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1379. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 403. X.

Interpelace:

naléhavá, o propuštění internovaného faráře Morháče v Maďarsku,

t. 2164. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 2539. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o vybudování kasáren ve Zvolenu,

t. 2572. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 3034. 87, 19. X. 1921; 41. IV.ISP (příhlásit)