Samu Mayer

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAYER Samu

XVI. voleb. kraj

MNSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 6. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení lhůty v §§ 2 a 3 zákona o prozatímní úpravě notářství z r. 1919 (zpr. t. 2041).

73, 15. VII. 1921; 531-2. III.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení lhůty v §§ 2 a 3 zákona o prozatímní úpravě notářství (zpr. t. 2041).

73, 15. VII. 1921; 528. III. (něm. 563)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1077. IV. (něm. 1122)

o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 50. V.

o zákonech na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 145. VII. (něm. 225)

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 196. XI. (něm. 266)

Interpelace:

o nezákonném rozpuštění samosprávných orgánů bratislavské dělnické pokladny pro nemocenské pojištění Zemskou úřadovnou pro dělnické pojištění,

t. 3862/X. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4082/I. 209, 11. V. 1923; 321. VII.ISP (příhlásit)