dr. Josef Matoušek

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATOUŠEK Josef, dr.

IV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - kom. pro dáv. z maj. - práv. - rozp. - soc. pol. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - stát. zříz. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. - zahran. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých, t. 679.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

na urychlené provedení důsledků § 97 ústav. listiny o úpravě služebních poměrů soudců, t. 729.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na vydání zákona o soudcovských přídavcích služebních, t. 1090.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na vydání zákona, jímž upravují se hmotné poměry učitelů ustanovených při trestnicích pro muže v R. Č., t. 1367.

48, 27. I. 1921; 1918. II.

na novelisaci zákona ze dne 5. II. 1920, č. 89 Sb. z. a n., o pensijním pojištění, t. 1501.

54, 14. II. 1921; 2188. II.

na úpravu zaopatřovacích požitků úředníků samosprávných, pokud odešli do výslužby před 1. dnem měsíce září 1919 a jich vdov a sirotků, t. 1588.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

obnoven č. 3756; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

ohledně osnovy zákona o služební pragmatice soudcovské, t. 1590.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na vydání zákona o zařadění těch, kdo pro krádež a loupež bylí trestáni, do trestních pracovních oddílů, t. 1700.

61, 8. III. 1921; 2478. II.

na přeřazení celních úředníků ze skupiny C do skupiny B, t. 1904.

66, 31. III. 1921; 11. III.

na sestátnění místní dráhy Sudoměř-Skalsko-Stará Paka a na bezodkladné odstranění závad, které nynější provoz značně ztěžují, t. 3461.

133, 31. III. 1922; 178. V.

na změnu Státního pozemkového úřadu v ministerstvo pro pozemkovou reformu, t. 3554.

139, 23. V. 1922; 418. V.

na vydání zákona o sociální a zdravotní pomoci státním zaměstnancům, t. 3777.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

na vydání zákona, jímž by zákon o nemocenském pojištění byl změněn, a na vydání prováděcích nařízení k provedení zák. o nemocenském pojištění, t. 3905.

178, 12. XII. 1922; 1541. VI.

na prohlášení živnosti fotografické za živnost řemeslnou, t. 4211.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827), týkající se změny v § 1.

65, 16. III. 1921; 2794. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 3246) na doplnění § 3.

108, 15. XII. 1921; 1525. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (zpr. t. 3310), týkající se §§ 1 a 2.

115, 20. XII. 1921; 1832. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 6.

202, 19. IV. 1923; 166. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o označování původu zboží (zpr. t. 4155) k §§ 3 a 20.

225, 13. XI. 1923; 235. VIII.

1 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 93 a 95.

288, 18. IX. 1924; 1711-12. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů (zpr. t. 4837) k § 26.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k § 4.

290, 23. IX. 1924; 1965. IX.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona, jímž se mění řád volení do posl. sněmovny z 29. II. 1920, č. 123 Sb. z. a n. (zpr. t. 5291), týkající se §§ 22, 25, 29, 34, 52, 53 a připojení nadpisů.

375, 13. X. 1925; 1478-9. XI.

na vrácení resoluce usnesené ve výb. soc. pol. k novele o úrazovém pojištění zpět výb. soc. pol.

70, 30. VI. 1921; 313. III.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 4077, 4078 a 4083 (ochrana nájemníků).

202, 19. IV. 1923; 109. VII.

Resoluce:

k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se úpravy lékařské péče.

288, 18. IX. 1924; 1732. IX.

k osnově zákona o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 4826), týkající se úpravy slosování fondových dluhopisů.

290, 23. IX. 1924; 1969. IX.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 784 (užití dílčích dluhopisů Moravy k ukládání sirotčích a pod. kapitálů).

32, 14. XII. 1920; 1308. II.

práv. výb. zpr. t. 743 (organisace soudů 1. a II. stol. a soudů vojenských).

35, 17. XII. 1920; 1425. II.

práv. výb. zpr. t. 1985 (změna § 7 uvozov. zák. k obch. zák. ze dne 17. prosince 1862)

69, 24. VI. 1921; 193. III.

práv. výb. zpr. ústní o t. 1939 (rozšíření platnosti předpisů o ochraně známek)

70, 30. VI. 1921; 305. III.

práv. výb. zpr. ústní o t. 2043 (rozšíření platnosti předpisů o ochraně vzorků).

70, 30. VI. 1921; 311. III.

ústav. výb. zpr. t. 2824 (zřízení úsporné a vyšetřovací komise parlamentní).

83, 5. VIII. 1921; 1110. III.

práv. výb. zpr. t. 2744 (změna § 1164 všeob. obč. zák.).

104, 6. XII. 1921; 1393. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3271 (změna zákona o finanční kontrolní komisi Nár. Shrom.).

108, 15. XII. 1921; 1529. IV.

práv. výb. zpr. t. 3255 (povolení užíti dílčích dluhopisů vydaných Moravou v hodnotě 175,000.000 Kč k ukládání nadačních a pod. kapitálů).

108, 15. XII. 1921; 1529. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3254 (povolení užíti dílčích dluhopisů 5 % čes. zems. investiční půjčky elektrisační v hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních a pod. kapitálů).

108, 15. XII. 1921; 1530. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3273 (změna některých ustanovení trestního práva).

111, 17. XII. 1921; 1698. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3296 (změna a doplnění některých ustanovení zákonů o ochraně vynálezů).

115, 20. XII. 1921; 1828. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3353 (mezinárodní úprava o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsaná v Paříži roku 1920).

122, 19. I. 1922; 2202. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3388 (prozatímní zkrácení přípravné služby soudcovské).

127, 26. I. 1922; 2608. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3604 (zápis elektric. vedení všeužitečných elektric. podniků do pozemkových knih).

144, 9. VI. 1922; 754, 756. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3666 (změna ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, čís. nař. z 10. XII. 1914, čís. 337 ř. zák.).

146, 14. VI. 1922; 818. V.

rozp. výb. zpr. t. 3716 (zákon o povolení užíti dílčích dlužních úpisů, jež vydá město Praha ve výši 1,500.000 liber šterlinků k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů).

154, 24. VI. 1922; 1337. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3774 (úprava přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před občanskými soudy).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1633, 1634. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3872 (zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen).

177, 7. XII. 1922; 1529. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3914 (další výplata drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění).

178, 12. XII. 1922; 1547, 1549. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3937 (změna některých ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1950. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3931 (zákon o úvěru repatriačním).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1951, 1953. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4022 (stát. soud).

194, 6. III. 1923; 2365, 2416. VI.

podrobný referát o osnově zákona o státním soudu.

194, 6. III. 1923; 2439, 2442. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4020 (změna některých ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu).

196, 8. III. 1923; 2466, 2468. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4154 (změna zákona o soudním řízení ve věcech občanských, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech).

213, 14. V. 1923; 418, 420. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4271 (prodloužení platnosti a doplnění zák. ze dne 22. XII. 1921, č. 471 Sb. z. a n.).

227, 20. XI. 1923; 258, 262. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4293 (návrh sen. dr. Krouského na změnu zákona o příslušnosti soudů trestních rozhodovati o výši nákladů soudních).

238, 10. XII. 1923; 1262. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4364 (změna ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení).

242, 13. XII. 1923; 1466. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4831 (příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů).

286, 16. IX. 1924; 1429, 1436. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4830 (povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů).

290, 23. IX. 1924; 1892, 1929. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4912 (další dočasné zkrácení přípravné služby soudcovské).

297, 11. XI. 1924; 184, 191. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4932 (prodloužení platnosti zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., a změna některých zákonných ustanovení v oboru soudní správy).

308, 3. XII. 1924; 785. X.

rozp. výb. zpr. t. 5019 (změna zákona o odpočivných a zaopatřovacích požitcích státních a jiných veřejných zaměstnanců).

316, 18. XII. 1924; 934. X.

rozp. výb. zpr. t. 5028 (úprava platových poměrů soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti).

319, 19. XII. 1924; 1055, 1057. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5057 (změna ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích).

332, 18. III. 1925; 1348, 1358. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5136 (vzájemný poměr náboženských vyznání).

341, 2. IV. 1925; 69, 89. XI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5191 (změna ustanovení uherského obchodního zákona čl. XXXVII/1875 o pojištění proti škodám a o životním pojištění).

348, 23. VI. 1925; 315, 317. XI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5180 (ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a úprava přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby).

351, 1. VII. 1925; 360, 363. XI.

ústav. práv. a rozp. výb. zpr. t. 5226 (dvě smlouvy R. Č. s republikou Rakouskou o úpravě vzájemných finančních vztahů mezi oběma státy, uzavřené v Praze r. 1924).

352, 2. VII. 1925; 390. XI.

ústav. práv. a rozp. výb. zpr. t. 5228 (dodatečný zápis k úmluvě mezi R. Č. a republ. Rakouskou o úpravě závazků v rak.-uher. korunách, podepsaný 14. V. 1925 v Praze).

352, 2. VII. 1925; 392. XI.

ústav. práv. a rozp. výb. zpr. t. 5227 (zákon o provedení úmluv uzavřených mezi R. Č. a republikou Rakouskou o úpravě vzájemných finančních vztahů mezi oběma státy, jež byly uzavřeny v Praze r. 1924).

352, 2. VII. 1925; 393. XI.

rozp. výb. zpr. t. 5271 (zmocnění vlády, aby převzala záruku za úvěr poskytnutý zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze).

359, 13. VII. 1925; 523. XI.

ústav. práv. a rozp. výb. zpr. t. 5361 (úprava soudnictví v hlavním městě Praze).

377, 14. X. 1925; 1524. XI.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 854).

26, 25. XI. 1920; 538. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 613. II.

o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1920 (zpr. t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1656. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2325. II.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2405. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2808. II.

o doplňkové zprávě k t. 2288 (změna ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků).

70, 30. VI. 1921; 313. III.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1407. IV.

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2223. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnání (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 114. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.)

230, 23. XI. 1923; 511. VIII.

o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382).

246, 20. XII. 1923; 1739. VIII.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 356. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 310. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1020. XI.

Věcná poznámka:

při rozpravě o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (nesprávný výklad zákona o závodních výborech), v níž odpovídá posl. Pikovi ve věci odborových organisací dělnických.

125, 25. I. 1922; 2512. IV.

Interpelace:

naléhavá, pro opětovné útoky komunistického tisku na min. spravedlnosti pro jeho domnělé členství ve správní radě banky Bohemie,

t. 4128. 208, 8. V. 1923; 315. VII.

odpov. t. 4161. 214, 15. V. 1923; 498. VII.

o zařadění měst do vyšší třídy místních přídavků stát. úředníků,

t. 145. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 298. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

zda min. vnitra dalo povolení okres. hejtmanství, aby zmocňovalo civilní obyvatelstvo k vykonávání prohlídek v domácnostech občanů, proti nimž není podezření trestního nebo nezákonného činu,

t. 409. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 550. 14, 26. X. 1920; 12. II.

ohledně návrhu, jenž by reformoval opatření Stál. výb. o dávce moučné,

t. 603. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 2084. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o překládání úředníků ministerstev k soudům a od soudů ke státním zastupitelstvům,

t. 981. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 1952. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o vymáhání t. zv. moučných příplatků zaměstnavatelských,

t. 1568. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2478. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o povýšení měst a míst v republice Československé do vyšší třídy místních přídavků,

t. 1875. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2204. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o zvláštních příplatcích pro úředníky vedoucí, pro úředníky, kteří zastávají několik referátů,

t. 1879. 66, 31. III. 1921; 11. III.

o nerovnoměrném, nesystematickém, síly výrobců a podniků převyšujícím předpisování dávek a daní,

t. 2170. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 2541. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o zamýšleném omezování autonomie stát. konservatoře hudby v Praze,

t. 2172. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2675. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

o zkouškách soudcovských,

t. 2291. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3340/XIII. 130, 28. III. 1922; 12. V.

jak "Gablonzer Tagblatt" obviňuje úředníky min. financí,

t. 2924. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3322/XXIV. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

Dotazy:

o sestátnění policie v Liberci, Jablonci, Karlových Varech atd.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 52, 8. II. 1921; 2121. II.

o kompensacích, jež byly slíbeny městu Jičínu za to, že nebylo učiněno sídlem župy.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o bytových poměrech českých úředníků v Liberci a Jablonci.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

jak byli jmenováni sčítací komisaři v Jablonci n. N.

54, 14. II. 1921; 2185. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 182. III.

o zřízení celního úřadu na Mělníce.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o užívání kostelů k bohoslužbám jednotlivými církvemi.

66, 31. III. 1921; 34. III.

o vyměřování dávky z majetku obchodníkům a živnostníkům, kteří při květnových nepokojích v r. 1920 utrpěli značné škody drancováním krámů a provozoven.

66, 31. III. 1921; 34. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o výplatě dříve čtvrtletního dnes měsíčního přídavku státním zaměstnancům za měsíc říjen 1920.

66, 31. III. 1921; 34. III.

o neúměrném vyměřování a zbytečně krutém vymáhání daní.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

o zkoumání vzorků dovezeného tuku soukromou chemickou laboratoří.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

o způsobu vyměřování daní.

130, 28. III. 1922; 7. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o přeřazení lesních úředníků.

217, 28. VI. 1923; 542. VII.

ve věci žitavsko-liberecké dráhy.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 340. IX.ISP (příhlásit)