František Mašata

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAŠATA František

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - soc. pol. - Stál. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

v záležitosti živelní pohromy na Českomoravské vysočině, t. 38.

6, 11. VI. 1920; 306. I.

na státní výpomoc obětem požáru v Senožatech, okres Humpolec, t. 733.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

Resoluce:

k osnově zákona o změně ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu (zpr. t. 4020), týkající se ochrany družstevnictví.

196, 8. III. 1923; 2468. VI.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1517 (úprava starších smluv o těžbě dříví).

55, 16. II. 1921; 2231. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1473 (zajištění expedice strojených hnojiv z továren před podzimním osevem).

55, 16. II. 1921; 2241. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1474 (opatření hnojivého vápna pro podzimní setí).

55, 16. II. 1921; 2244. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1475 (zajištění výroby strojených hnojiv v tuzemských továrnách).

55, 16, II. 1921; 2245. II.

zeměd. výb. zpr. t. 3315 (státní záruka zemědělským družstvům vyjma družstva úvěrní a konsumní).

119, 12. I. 1922; 2019. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3354 (změna některých ustanovení zákona o dani z lihu).

120, 13. I. 1922; 2070. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3347 (plodinová bursa v Bratislavě a zákaz termínových obchodů s obilím na Slov. a Podk. Rusi).

122, 19. I. 1922; 2184. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3355 (úprava užívání pozemků v Podkarp. Rusi za podíl jich naturálního výnosu).

112, 19. I. 1922; 2193. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3408 (přechodná ustanovení k zákonu náhradovému, pokud jde o parcely ze zabraného majetku pozemkového).

129, 27. I. 1922; 2738. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3742 (zákon o obnově prozatímního vnuceného pachtu).

156, 26. VI. 1922; 1474, 1477. V.

zeměd. výb. zpr. t. 4641 (okres. záložny hospodářské a kontribučenské fondy peněžní v Čechách).

269, 5. VI. 1924; 822. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 649. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 162. IV.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléhavých interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 237. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 801. VI.

Dotazy:

o nezákonném postupu při vyměřování daně z obratu zemědělcům, zvláště u berní správy v Humpolci.

71, 12. VII. 1921; 338. III.

o propuštění půdy ze záboru Františku Maškovi, členu Národního shromáždění, ze Zelče u Tábora.

273, 13. VI. 1924; 944. IX.

o zpoplatňování trhových smluv uzavřených členem Národního shrom. velkostatkářem Maškem v Zelči u Tábora.

273, 13. VI. 1924; 944. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.ISP (příhlásit)