Ladislav Kučera

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUČERA Ladislav

IV. voleb. kraj

ČSD K Kn

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - rozp. - socialisač. - soc. pol. - zeměď. a živnost.

Přestal býti členem klubu K a stal se členem klubu Kn

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

na změnu ustanovení nemocenského zákona z 30. III. 1888, č. 33 ř. z., kterýmžto návrhem se doplňuje návrh vládní (t. 721), t. 935.

31, 4. XII. 1920; 1267. II.

na zvýšení podpory v nezaměstnání z přebytků, docílených při prodeji průmyslového cukru, t. 961.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na vydání zákona o zcizení stát. nemovitého majetku, t. 1323.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

na zákonné stanovení nároku na náhradu výloh, po příp. ušlé mzdy členům okr. zastupitelstev (okr. správních komisí), t. 3137.

90, 26. X. 1921; 241. IV.

na doplnění zákona o obnově zemědělských pachtů ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., t. 3194.

98, 24. XI. 1921; 1018. IV.

na zabezpečení nároků rodinných členů v nemocenském pojištění, t. 3414.

130, 28. III. 1922; 8. V.

na novelisaci zák. č. 322 z r. 1921 o podpoře nezaměstnanosti, t. 3667.

147, 16. VI. 1922; 921. V.

na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona z 21. prosince 1922 č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 4013.

192, 27. II. 1923; 2218. VI.

pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení § 1154 b) obč. zák. (zpr. t. 1827), týkající se změny v § 1.

65, 16. III. 1921; 2795. II.

6 pozměňov. návrhů k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkajících se §§ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24 a 25.

85, 6. VIII. 1921; 1266, 1267. III.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 19, 23, 24, 25 a 25 a).

115, 20. XII. 1921; 1870. IV.

26 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745) k §§ 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 a 23.

154, 24. VI. 1922; 1381-1382. V.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o prodloužení a změně zák. o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3945) k celé osnově zákona.

183, 184. XII. 1922; 1846, 1847. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o výhodách, poskytovaných při stavbě budov (zpr. t. 3952) k § 1.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2018. VI.

15 pozměňov. návrhů k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k §§ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 19, 23, 27, 28, 34, 36, 37 a 53 a na škrtnutí celé hlavy II. osnovy zákona.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2015-2018. VI.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377), týkající se podstatných změn v čl. I. osnovy a vsunutí dalších čtyř nových článků do osnovy zákona.

245, 19. XII. 1923; 1651. VIII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 4372) k §§ 1, 4 a 5.

243, 14. XII. 1923; 1540-1. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382) k čl. I.-IV.

246, 20. XII. 1923; 1749. VIII.

100 pozměňov., 11 doplňov. a 14 event. návrhů k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 1, 2, 4-7, 11, 12, 15, 16, 20, 23-34, 36-38, 40, 42, 44, 47-49, 53, 59, 61-64, 69, 70, 76-83, 89-92, 95-97, 103-108, 110-115, 117-121, 123, 125, 126, 130, 131, 159, 160, 162, 172, 191, 199, 200, 203, 205, 217, 222, 228, 229, 237, 240, 242-244, 248, 250, 251, 254, 257, 261, 279, 280, 283, 285 a 287.

288, 18. IX. 1924; 1674-1679, 1681-1690, 1711-1723, 1725-1732. IX.

1 pozměňov. a 7 doplňov. návrhů k osnově zák. o příjmové hranici vylučující z nároku na důchod válečnných poškozenců (zpr. t. 4933), týkající se podstatných změn v celé osnově zákona.

308, 3. XII. 1924; 798-9. X.

8 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona o zachování služebních poměrů po dobu cvičení ve zbrani (zpr. t. 5092) k §§ 1-3, 5, 8 a 11.

333, 19. III. 1925; 1370-1. X.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745).

154, 24. VI. 1922; 1383. V.

k osnově zákona o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945), týkající se provádění zákona s ohledem na válečné invalidy.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právných předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se předložení návrhu na zavedení sociálního pojištění.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

6 resol. k osnově zákona o stanovení příjmové hranice vylučující nárok na důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 4377), týkající se likvidace doplatků válečným poškozencům, zákona o povinném za městnání invalidů, spravedlivé taxace válečných poškozenců při lékařských prohlídkách, ustanovování úředníků znalých mateřské řeči válečných poškozenců jiné národnosti než čsl., náhrady valutové ztráty válečným poškozencům bydlícím v Německu a zadávání nádražních knihkupectví a novinových prodejen válečným poškozencům.

245, 19. XII. 1923; 1651, 1652. VIII.

7 resol. k osnově zákona o příjmové hranici vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4933), týkající se likvidace doplatků, povolení další lhůty k přihláškám, zákona o povinném zaměstnávání invalidů, upravení důchodů slepcům, změny v prohlídkovém řízení, odepsání dluhů zadluženým těžkým invalidům a zadávání nádražních prodejen novin a knih invalidům.

308, 3. XII. 1924; 799-800. X.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 1538 (státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti).

63, 11. III. 1921; 2545. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 2590 (státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti).

74, 19. VII. 1921; 577. III.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830, skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1089. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2327. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zák. (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2802. II.

o závodních radách (zpr. t. 2836).

85, 6. VIII. 1921; 1261. III.

o změně a doplnění ustanovení zák. o požitcích váleč. poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1861. IV.

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (t. 3312).

117, 21. XII. 1921; 1947. IV.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 352. V.

o zákonu o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745).

154, 24. VI. 1922; 1375. V.

o prodloužení a změně zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3945).

183, 18. XII. 1922; 1836. VI.

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1991. VI.

o zákonu o stavebním ruchu, jímž se poskytují výhody pro stavby obytných budov (zpr. t. 3949 a 3952).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2010. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

191, 23. II. 1923; 2195. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 945. VIII.

o zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 4372).

243, 14. XII. 1923; 1538. VIII.

o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377).

245, 19. XII. 1923; 1645. VIII.

o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382).

246, 20. XII. 1923; 1736. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795); připojuje jménem klubu K prohlášení o zakročení policie proti dělnictvu při protidrahotní manifestaci na Staroměstském náměstí dne 17. září 1924.

287, 17. IX. 1924; 1580. IX.

o příjmové hranici vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 4933).

308, 3. XII. 1924; 787. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1279. XI.

Prohlášení:

učiněné jménem klubu K, v němž dotýká se projednávání zákona o ochraně nájemníků, pilných interpelací komunistických poslanců o stávce horníků v revíru ostravsko-karvínském a úpadku banky Bohemie.

198, 23. III. 1923; 8. VII.

Interpelace:

naléhavá, aby se nakládalo se zatčenými z prosincových komunistických bouří (generální stávka a zaklád. zeměd. a závod. rad) jako s politickými vězni,

t. 1078. 34, 16. XII. 1920; 1414. II.

odpov. t. 1632. 58, 1. III. 1921; 2388. II.

naléhavá, o velké hospodářské krisi a nezaměstnanosti s Československu,

t. 3451. 132, 30. III. 1922; 127. V.

naléhavá, o provádění zákona o podpoře nezaměstnaných,

t. 3977. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

192, 27. II. 1923; 2222. VI.

naléhavá, o vnitřní hospodářské krisi a o poměrech zahraničního obchodu,

t. 4197. 217, 28. VI. 1923; 605. VII.

odpov. t. 4243/XXIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

naléhavá, o důchodech válečných poškozenců,

t. 4240. 220, 30. X. 1923; 35. VIII.

odpov. t. 4267/II. 222, 5. XI. 1923; 92. VIII.

naléhavá, o chystaném odbourání důchodů válečných poškozenců,

t. 5114. 336, 21. III. 1925; 1550. X.

o drakonickém trestání venkovanů pro formální nedostatky při povinném hlášení porážek vepřového dobytka,

t. 2456. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3069. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o konfiskační praxi,

t. 3201/I. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

o sociálním opatřeních na ochranu zemědělského dělnictva,

t. 3201/XIII. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o protizákonných poměrech v samosprávě,

t. 3519/XIX. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3801/X. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o konfiskaci besídky "Rozjímání o legalitě a illegalitě" v č. 9 časopisu "Zájmy čsl. obchodních o dopravních dělníků" ze dne 25. září 1922,

t. 3816/V. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

odpov. t. 3953/XII. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

proč se nevypisují obecní volby v Křinci,

t. 3853/VIII. 173, 24. XI. 1922; 118. VI.

odpov. t. 3953/IX. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o potlačení žaloby na velkoobchodníka Bergmanna,

t. 3954/I. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4097/XI. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

ve věci nezaměstnaných,

t. 4076/VI. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4254/XXIII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o konfiskaci časopisu "Volnost" v Nymburce,

t. 4306/III. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. t. 4395/X. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o konfiskaci časopisu "Volnost" v Nymburce,

t. 4721/I. 278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

odpov. t. 4796/X. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

Dotazy:

o překročování kompetence stát. zastupitelstvím v Ml. Boleslavi.

28, 1. XII. 1920; 725. II.

o opravě článku "Před vyživovací katastrofou" v nymburské "Volnosti" ze dne 18. listopadu 1920.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

o zabezpečení dělnictva a zaměstnanců na vopenském velkostatku v Božím Daru.

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o pracovní době v továrně Laurin a Klement v Mladé Boleslavi.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o poškozování "Bia Invalidů" biografem "Vojenského Zátiší" v Milovicích.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. přestupk. s. v Praze (přestupek podle § 312 tr. z., urážka veřejného zřízence)

76, 27. VII. 1921; 729. III.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 58 lit. b) tr. z.)

139, 23. V. 1922; 420. V.

žád. odvolána 201, 17. IV. 1923; 36. VII.

Volán k pořádku:

63, 11. III. 1921; 2601. II.



ISP (příhlásit)