Karl Kostka

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOSTKA Karl

IV. voleb. kraj

NDSS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. soc. pol. - ústav. práv. - zahran. a živnost.

Návrhy:

ve věci moučné dávky, t. 770.

23, 23. XI. 1920; 363. II.

na změnu novely k pensijnímu pojištění ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n., t. 1622.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

na změnu § 65 zákona z 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku, t. 2812.

83, 5. VIII. 1921; 1107. III.

na změnu § 94 zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o přímých daních osobních, t. 3109.

86, 18. X. 1921; 25. IV.

na změnu ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., o zdanění společností s ručením obmezeným, t. 3115.

87, 19. X. 1921; 44. IV.

na změnu §§ 18 a 19 zákona ze dne 16. února 1918, čís. 66 ř. z., o válečných daních z vyšších obchodních zisků společností a ze zvýšeného příjmu jednotlivých osob, t. 3015.

89, 21. X. 1921; 214. IV.

obnoven č. 3618; viz t. 3644.

144, 9. VI. 192; 744. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., t. 4170.

215, 27. VI. 1923; 528. VII.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a přírůstku na majetku, t. 4184.

219, 30. X. 1923; 19. VII.

na zavedení povinného starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků a obchodníků, t. 4255.

226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

o povinnosti platiti úroky z prodlení, je-li povoleno spláceti přímé daně ve splátkách, t. 4588.

264, 16. IV. 1924; 651. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113), týkající se § 3.

8, 16. VI. 1920; 356. I.

10 pozměňov. návrhů k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkajících se poskytování stipendií žákům prům. ústavů; dotace prům. a odborných škol v Liberci, v Jablonci, v Boru; subvence pro severočes. prům. museum v Liberci a pro museum teplické; částek pro povznesení průmyslu a živností vůbec.

29, 2. XII. 1920; 936-940. II.

pozměňov. návrh k témuž předmětu, týkající se zařazení příspěvku na stavbu domoviny pro zmrzačelé v Liberci.

31, 4. XII. 1920; 1229. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o daňových výhodách pro stavby a opatřování strojů (zpr. t. 1208), týkající se odst. 1 v § 2.

44, 20. I. 1921; 1797. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 1706), týkající se zřízení zvláštní komise z členů poslan. sněmovny a senátu pro zkoumání finančního hospodářství ve věcech péče bytové a stavebního ruchu vůbec.

62, 10. III. 1921; 2502. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení zákonů o solním monopolu (zpr. t. 2022), týkající se škrtnutí § 10.

71, 12. VII. 1921; 360. III.

pozměňov. a event. návrh k osnově zákona o dani z vodní síly (zpr. t. 2639), týkající se § 9.

76, 27. VII. 1921; 753. III.

2 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se §§ 1, 4, 16, 20, 19.

78, 1. VIII. 1921; 882-884. III.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXVI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1277. IV.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o soupisu nároků a závazků čsl. příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 (zpr. t. 3413), týkající se §§ 2, 3 a 4.

128, 27. I. 1922; 2707. IV.

3 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zák. o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609) k §§ 3, 4, 6 a 7.

145, 13. VI. 1922; 791. V.

pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k §§ 2 a 11.

241, 12. XII. 1923; 1382-3, 1385. VIII.

20 pozměňov., 8 doplňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 1, 4, 6-13, 16-19, 21, 22, 37, 43, 46 a 47.

245, 19. XII. 1923; 1627, 1629-34. VIII.

16 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně příslušnosti trestních soudů ve věcech urážek na cti tiskem (zpr. t. 4569) k §§ 2, 5-8, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 32 a 36.

263, 15. IV. 1924; 606-608. IX.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 69 a 74.

288, 18. IX. 1924; 1685, 1687. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k § 4.

290, 23. IX. 1924; 1965. IX.

2 doplňov. návrhy k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518) k § 1.

138, 6. IV. 1922; 355. V.

event. pozměňov. návrh k osnově zákona o investiční půjčce dopravní (zpr. t. 1770), týkající se změn v § 4, ustanovení o účastenství na telefonní síti.

64, 15. III. 1921; 2683. II.

aby projednání osnovy t. 118 (odškodnění majitelů váleč. půjček), bylo vzato s pořadu a aby byla přikázána rozpočt. výb.

10, 19. VI. 1920; 524. I.

na vrácení zákona o investiční dopravní půjčce (t. 1651) výboru doprav. a na dotázání se zájemníků o možnosti jeho provedení a o jeho vlivu na výrobní poměry.

64, 15. III. 1921; 2683. II.

aby osnova zákona o zabírání budov pro účely veřejné (t. 2098) byla vrácena výb. soc. pol.

74, 19. VII. 1921; 598. III.

na snětí osnovy zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713) s denního pořadu 77. schůze.

77, 29. VII. 1921; 612. III.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se úpravy požitků pozůstalých po důstojnících.

28, 1. XII. 1920; 806. II.

18 resol. k osnově zákona o daňových výhodách pro stavby a opatřování strojů (zpr. t. 1208).

44, 20. I. 1921; 1797, 1798. II.

k osnově zák. o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843), týkající se půjčky 50 mil. Kč, jež má býti poskytnuta organisovaným zemským svazům živnostenských, výdělkových a hospodářských společenstev.

67, 19. V. 1921; 89. III.

k osnově zák. o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími (zpr. t. 1878), týkající se udílení koncesí domácím pojišťovnám.

68, 31. V. 1921; 145. III.

k osnově zákona o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 753. III.

2 resol. k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 884. III.

3 resol. k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XV. a XXVI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1291, 1296. IV.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306), týkající se podávání zpráv o stavebním ruchu vládou sněmovně.

112, 19. XII. 1921; 1759. IV.

k osnově zák. o státní záruce svazům živnostenských družstev (zpr. t. 3317), týkající se zvelebení živnostenského stavu.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zák. o úmluvách uzavřených mezi R. Č. a král. Italským v Římě r. 1921 (zpr. t. 3341), týkající se uzavření doplňovací tarifní smlouvy.

121, 17. I. 1922; 2162. IV.

2 resol. k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518), týkající se povznesení staveb. ruchu a malých bytů.

138, 6. IV. 1922; 358. V.

k osnově zák. o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměst. vůbec (zpr. t. 3832), týkající se rozšíření podpory na živnostnictvo.

167, 14. XI. 1922; 428. VI.

k osnově novely k zákonu o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny koupené a státem zaručený úvěr (zpr. t. 3906), týkající se způsobu splácení dlužného obnosu bavlnářským průmyslem.

178, 12. XII. 1922; 1570. VI.

2 resol. k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se vydání úřednického statutu, seznamu všech zvláštních přídavků úředníkům poskytnutých a odvolání výnosu min. financí, který nesouhlasí s ustanoveními projednávaného zákona.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1677. VI.

2 resol. k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se prodloužení promlčecí lhůty pro nedoplatky z úroků lombardních půjček a zrychlení postupu vyplácení při honorování předválečných rent.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

4 resol. k témuž předmětu, týkající se celní slevy pro určité předměty, snížení daně z vodní síly, úpravy daně z obratu a přepychu a úpravy způsobu vybírání daní.

236, 30. XI. 1923; 1153-5. VIII.

4 resol. k osnově zák. o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350), týkající se změn v §§ 46, 55 a 56 zákona o dávce z majetku z 8. IV. 1920, č. 309 Sb. z. a n. a splácení dávky z majetku půdou.

241, 12. XII. 1923; 1386. VIII.

k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371), týkající se vyloučení některých předmětů z daně přepychové.

245, 19. XII. 1923; 1635. VIII.

k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se disposic k využití fondu, který vznikne při provádění sociálního pojištění.

288, 18. IX. 1924; 1734. IX.

k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se prováděcího nařízení k zákonu s ohledem ke ztrátám držitelů válečných půjček a přezkoušení případů, v nichž daně byly dle dosavadních předpisů již zaplaceny.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113).

8, 16. VI. 1920; 359. I. (něm. 376)

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. státní půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 471. I. (něm. 533)

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

17, 5. XI. 1920; 165. II. (něm. 192)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 843. II. (něm. 924)

o témž předmětu, skup. hospod.

30, 3. XII. 1920; 1079. II. (něm. 1188)

o cle na automobily (zpr. t. 1066).

35, 17. XII. 1920; 1434. II. (něm. 1488)

o daňových výhodách pro stavby a pro opatřování strojů (zpr. t. 1208).

44, 20. I. 1921; 1785. II. (něm. 1801).

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1706).

62, 10. III. 1921; 2496. II. (něm. 2531)

o investiční půjčce dopravní (zpr. t. 1770).

64, 15. III. 1921; 2684. II. (něm. 2739)

o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťov. domácími (zpr. t. 1878).

68, 31. V. 1921; 44. III. (něm. 163)

o změně ustanovení zákonů o solním monopolu (zpr. t. 2022).

71, 12. VII. 1921; 358. III. (něm. 407)

o zabírání budov pro účely veřejné (zpr. t. 2098).

74, 19. VII. 1921; 597. III. (něm. 665)

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 749. III. (něm. 794)

o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 877. III. (něm. 899)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

95, 21. XI. 1921; 702. IV. (něm. 731)

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákonů o obecních a okresních zaměstnancích (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1637. IV. (něm. 1689)

o změně a doplnění ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1867).

115, 20. XII. 1921; 1867. IV. (něm. 1896)

o prodloužení účinnosti zákona o ochraně nájemníků (t. 3316).

117, 21. XII. 1921; 1933. IV. (něm. 1963)

o záruce státní družstvům dělnickým, zemědělským a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3314, 3315 a 3317).

119, 12. I. 1922; 2033. IV. (něm. 2057)

o úmluvách uzavřených mezi R. Č. a král. italským v Římě r. 1921 (zpr. t. 3341).

121, 17. I. 1922; 2160. IV. (něm. 2174)

o soupisu nároků a závazků čsl. příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 (zpr. t. 3413).

128, 27. I. 1922; 2705. IV. (něm. 2728)

o zmocnění min. financí k uzavírání výpůjček v cizí měně (zpr. t. 3345).

131, 29. III. 1922; 34. V.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 329. V. (něm. 390)

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 660. V. (něm. 715)

o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (t. 3609).

145, 13. VI. 1922; 784. V. (něm. 804)

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

147, 16. VI. 1922; 960. V. (něm. 991)

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 96. VI. (něm. 161)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 908. VI. (něm. 988)

o novele k zákonu o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny koupené na státem zaručený úvěr (zpr. t. 3906).

178, 12. XII. 1922; 1567. VI. (něm. 1582)

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1633. VI. (něm. 1743)

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2249. VI. (něm. 2285).

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 76. VII. (něm. 96)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 1078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 146. VII. (něm. 227)

o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 3941).

217, 28. VI. 1923; 593. VII. (něm. 624)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.).

231, 26. XI. 1923; 596. VIII. (něm. 638)

o témž předmětu ve skup. kult.

232, 27. XI. 1923; 743. VIII. (něm. 792)

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1349. VIII. (něm. 1418)

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1612. VIII. (něm. 1672)

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542).

257, 7. IV. 1924; 309. IX. (něm. 329)

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 542. IV. (něm. 563)

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

283, 10. IX. 1924; 1286. IX. (něm. 1310)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1585. IX. (něm. 1618)

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi R. Č. a král. Italským, podepsané v Římě 21. III. 1921 (zpr. t. 4839).

293, 25. IX. 1924; 2162. IX. (něm. 2203)

o prohlášení správce mm. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 679. XI. (něm. 740)

Prohlášení:

jménem strany NDSS při projednávání zákona o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 199. XI. (něm. 270)

Interpelace:

naléhavá, o nynějším stavu zásobování,

t. 947. 30, 3. XII. 1920; 1043. II.

odpov. t. 2575. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

naléhavá, o zákazu smuteční slavnosti za padlé dne 4. března 1919 v Kadani,

t. 4440. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4593/VIII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

naléhavá, o zákazu účasti žáků v turistických spolcích,

t. 4870. 294, 30. X. 1924; 30. X.

odpov. t. 5037/VI. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o pohledávkách čsl. věřitelů za dodávky býv. rak.-uh. vojenské správě,

t. 245. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 3000. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

ve věci dávky z majetku,

t. 241. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 472. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o domovních prohlídkách ve Varnsdorfu,

t. 405. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 1665. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

o vývozu dříví,

t. 417. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 2011. 67, 19. V. 1921; 109. III.

ve věci anket o hospodaření potravinami, konaných poslední dobou ministerstvem zásobování,

t. 804. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1267. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

o dani ze zisků vývozních,

t. 952. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 1900. 66, 31. III. 1921; 12. III.

jak obce vylučují oprávněný obchod uhlím,

t. 1636. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2342. 69, 24. V. 1921; 189. III.

o založení vládního časopisu "Prager Presse",

t. 1811. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

obnovena t. 3781/V.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o rozdělení obvodu poštovních a telegrafních ředitelství,

t. 2228. 69, 4. VI. 1921; 185. III.

odpov. t. 2994. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

o dopravních osvědčeních na potraviny v pohraničních okresích,

t. 2347. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

odpov. t. 2915. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

o státním hospodaření lihem,

t. 2401. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

odpov. t. 3430/I. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o provádění vládního nařízení ze dne 4. dubna 1921, č. 167 Sb. z. a n., k zákonu o státní investiční půjčce dopravní,

t. 2403. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

odpov. t. 3150. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

jak rozhodla okr. politická správa v Trutnově o kovářství Wilhelma Hoffmana v Humburkách,

t. 2687. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

odpov. t. 3182/III. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o protizákonných přehmatech při provádění revise pro daň z obratu u firmy Münzerhütte", továrna na kovové a železné zboží, s. s r. o. v Ústí n. L.,

t. 2881. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3322/XXXIV. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o pořízení seznamu majitelů šekových účtů,

t. 2882. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3322/XV. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o válečných poškozencích bydlících v cizině,

t. 3146. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3430/XIX. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o vydávání německých překladů úředních informačních zpráv ministerstva věcí zahraničních,

t. 3321/XXII. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o pohledávkách českoslov. věřitelů za bývalou rakousko-uherskou vojenskou správou,

t. 3410/IX. 130, 28. III. 1922; 8. V.

aby byla znovu zahájena doprava poštovních balíčků do Maďarska,

t. 3519/VI. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3794/IV. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o uhelném hospodářství,

t. 3700/IV. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3966/XVII. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

o prodloužení lhůty pro přihlášku o nároky pro válečné poškozence podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n.,

t. 4041/VII. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

odpov. t. 4179/II. 219, 30. X. 1923; 12. VII.

o rozpuštění magistrátu města Liberce,

t. 4085/XIV. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4333/III. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o úpravě cen cukru,

t. 4098/XVII. 213, 14. V. 1923; 466. VII.

odpov. t. 4391/XIII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o štvavé agitaci proti německým peněžním ústavům,

t. 4157/II. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4333/IV. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

že berní správy při přímých daních nedbají ukládacích předpisů,

t. 4157/III. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4254/I. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o obchodně-politických stycích mezi Českoslov. a Rumunskem,

t. 4178/XIII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4395/XVII. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

že bankovní úřad ministerstva financí porušuje jazykový zákon,

t. 4178/XIV. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4395/XIV. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o dvou tvrdých krutostech, které se stále ještě dějí při přejímání rakouských a uherských předválečných rent,

t. 4233/I. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

odpov. t. 4458/XVII. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

že státní úřady vydávají německým stranám dvojjazyčná vyřízení,

t. 4317/XXI. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

že bankovní úřad zvýšil úrokovou míru,

t. 4636/X. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4794/XIX. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o používání jazyka při dodávkách a obchodní korespondenci s vojenskými úřady,

t. 4636/XVII. 273, 13. VI. 1924; 955. X.

o osobní dani z příjmu držitelů předválečných rent,

t. 4748/VI. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4938/I. 311, 10. XI. 1924; 828. X.

o úvěrové politice Bankovního úřadu,

t. 4748/VII. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4902/V. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o nezákonitých předpisech daně přepychové z pronájmu zařízených pokojů v soukromých lázeňských domech v letech 1920-1921,

t. 4892/I. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/XVII. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

o zabavení periodického týdeníku "Wirtschaft" VI. ročník č. 13,

t. 4898/V. 294, 30. X. 1924; 10. X.

odpov. t. 4974/VI. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

o zadávání státních staveb v Mostu,

t. 4952/III. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5090/XII. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

Dotazy:

o exportním obchodě, ujednaném nákupním družstvem vlnařského průmyslu v Liberci s vládou.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o přehmatu kontrolního úřadu pro zahraniční obchod vůči majiteli automobilu značky "Wanderer" v Rumburku.

56, 17. II. 1921; 2263. II.

o vypsání obecních voleb v Rokytnici.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o censuře časopisů.

91, 16. XI. 1921; 251. IV.

odpov. 120, 13. I. 1922; 2066. IV.

o nezaměstnanosti ve falknovském uhelném revíru či o provádění nouzových staveb v této oblasti.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

o zadávání státních objednávek roku 1919 a 1920.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 214, 15. V. 1923; 498. VII.

o konfiskační praxi proti varnsdorfským časopisům "Abwehr" a "Nordböhmische Wacht".

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o provádění obchodní smlouvy s Francií, pokud jde o dovoz automobilů.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

o zprávě "Tribuny" o výsledku státního hospodaření za rok 1921-1923.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 328, 12. III. 1925; 1298. X.

o jazykových přehmatech okresního soudu v Nové Pace.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o vykoupení rakouských předválečných rent.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

kdy budou státním úředníkům vyplaceny příspěvky k platu.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65 tr. z., resp. § 300 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána 185, 6. II. 1923; 2114. VI.

kraj. s. v Liberci (zločin podle §§ 65 a 300 tr. z.)

171, 22. XI. 1922; 773. VI.

žád. odvolána 185, 6. II. 1923; 2114. VI.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 65 a) tr. z.)

192, 27. II. 1923; 2218. VI.

řízení zast. 211, 12. V. 1923; 361. VII.

kraj. s. v Liberci (zločin podle §§ 58 c), 65 a), b) tr. z., jichž se dopustil řečí na schůzi dne 18. února 1923 v Liberci)

199, 10. IV. 1923; 22. VII.

řízení zast. 250, 26. III. 1924; 154. IX.

kraj. s. v Liberci (přečin podle §§ 14 a 15 zákona ze dne 19. března 1923, čís. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 17. února 1923 v Lučanech)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4631; zprav. dr. Patejdl;

nevydán 273, 13. VI. 1924; 951-2. IX.

Volán k pořádku:

245, 19. XII. 1923; 1613. VIII.ISP (příhlásit)